maandag 20 juni 2011

Kennis zetelt in uw huis

De paus weet dan misschien niet alles, maar wel veel!

Ik, op mijn beurt, weet dat omdat ik zijn twee boeken (over) "Jezus van Nazareth" heb gekocht en gelezen. U begrijpt: de geest der Schriftgeleerdheid is sindsdien over mij vaardig geworden en ik weet nu - meer nog dan de paus - misschien niet veel, maar wel alles! Daar staat tegenover dat kennis smart vermeerdert, en daarom ben ik door het tot mij nemen van deze overvloed aan Romeinse woorden van Duitse origine van de regen in de drup geraakt. Dat dan weer wel.

Dat de paus veel weet heeft van geestelijke zaken is een geloofsopvatting die ik met velen deel. Maar dat hij, in zijn ongelooflijke wijsheid en diepe inzicht, ook van de alledaagse ja zelfs basale om niet te zeggen banale dingen weet heeft, getuigt het volgende.

De beide boeken van Paus Benedictus XVI

(voor afvallingen,
protestanten,
wangelovigen,
mahommedanen,
heidenen
en andere ketters
onder u:
Joseph Ratzinger)

zijn uitgevoerd in kleuren die opvallend goed passen bij ons meubilair.

Ik geloof nu natuurlijk niet meer in toeval. Dat is iets voor zwakke geesten.

En daarom heeft het dus allemaal zo moeten zijn dat ik deze boeken heb aangeschaft en gelezen.
Soort zoekt soort, al was het maar op kleur, die ik hieronder dan ook maar even beken.

Geen tittel of jota uit het Nieuwe Testament is mij inmiddels nog langer onbekend, zoals u zich kunt indenken. Dus als ulieden vanuit de lekenstand met een theologische kwestie in uw ziel strijdt, een prangende vraag heeft op het geestelijke of anderszins een netelige kwestie wilt bespreken aangaande het hogere, aarzel niet en weet dat uw Heer van Stand nu ook tot aan Farizeïsche hoogten is gestegen. Hij is niettemin bereid uw noodlottige queeste naar het goede licht, de oerbron, het eeuwige, de oorsprong en meer van dat soort zaken te zalven met een enkel, opbeurend woord, waarbij geld geen rol speelt omdat ik er al genoeg van heb, ware het niet dat ik nu net even krap zit.


Zo ziet u maar, je hoeft als moderne Farizeëer helemaal niet meer op de tochtige hoeken van de straten te gaan staan om te pronken met het geloof dat je feitelijk mist. Je begint gewoon een blogspot!


1 opmerking:

Bram zei

Inderdaad toeval bestaat niet, de ervaring leert echter - naar de mate van onze ontvankelijkheid - dat wat essentieel is in het leven,geen toeval is, maar ons toe valt.