woensdag 14 maart 2018

Een bruisend stemadviesVan de week reed ik in Almelo langs de Armeens Apostolische Kerk. Mijn oog viel onmiddellijk op het bord voor het gebouw waarop een affiche was bevestigd van.... de ChristenUnie!

Nog nooit in mijn leven heb ik gezien dat een kerk reclame maakte voor een bepaalde politieke partij. Dus was ik (toch ergens een beetje aangenaam) verrast. Wat je er ook van kunt zeggen, deze broeders zijn niet laf, maar durven openlijk kleur te bekennen.

Iets heel anders in dit verband.
Het valt mij de laatste jaren op dat het woord 'bruisend' bijna overal in de locale politiek zijn intrede heeft gedaan. Synoniemen voor 'bruisend' zijn 'levendig', 'bedrijvig' en 'wervelend'. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de politieke partijen die het woord 'bruisend' veelvuldig gebruiken deze synoniemen graag willen gebruiken. 

Ze bedoelen echter iets anders. Bedoeld wordt dat deze politieke partijen vooral willen dat de zondagsrust onderuit wordt geschoffeld. Ik weet dat ik nu klink als een regelrechte SGP'er, maar dat is dan maar zo. 'Bruisend' is op zich namelijk een nietszeggende term. Maar let maar eens op welke partijen dit containerbegrip vaak gebruiken. Het zijn steevast partijen die aan de liberale kant van het spectrum zitten. Er moet meer kunnen, meer in de betekenis van meer vertier, meer vermaak en daarmee dus minder rust en regelmaat, en vooral minder (nee: totaal geen) aandacht voor stilte en contemplatie. De enige dag die in een enkele gemeente daarvoor nog niet is opgeofferd is de zondag. We willen dóór met ons gezellige, drukke, volle leven. Altijd en overal. En daar past een dito stadscentrum bij. Het hart van de stad als de weerslag van het hart van de burger. Het is niet eens overdreven, denk ik. 

Maar ik laat dit bruistablet graag aan mij voorbijgaan. 
Geef mij maar rust. 
Om te beginnen op de zondag!

zondag 11 februari 2018

De belichaming van het geloof
Wat zonde,

dat veel christenen denken 

elke zondag begeesterd te worden, 

terwijl ze telkens hooguit bezield zijn geworden...woensdag 31 januari 2018

Waarheid en leugen

  

Halve waarheden

zijn meestal

hele leugens.maandag 25 december 2017

Kerstmis is een vreemd feest
Wat vieren we eigenlijk met Kerstmis?


Dat God zich heeft vernederd...!zaterdag 2 december 2017

De hoogmoedige en de deemoedige
De hoogmoedige:

Het ging een beetje verkeerd.
Het ging een andere kant op.
Het ging anders dan we allemaal dachten.
Het liep jammer genoeg niet erg goed.
Het pakte helaas averechts uit.
Een vergissing is menselijk.
Ik kon er niets aan doen.
Ik wist niet beter.
Ik had geen keuze.
Ik ben ook maar een mens.

Ik heb het mogelijk niet goed doordacht.
Ik heb er misschien te weinig aandacht aan besteed.
Ik ben wellicht wat onzorgvuldig geweest.
Ik heb het met de beste wil van de wereld gedaan.
In de haast maak je soms een misser.
Het is denkbaar dat het beter had gekund.
Niets doen was geen optie.
Een volgende keer doen we het vast anders.
Niemand heeft mij daar iets over verteld.
Ik heb er verder niet meer over nagedacht.

Ik dacht dat dit al opgelost was.
Ik kan me het niet meer herinneren.
Ik herken mij niet in deze voorstelling van zaken.
Gaat dit nog over mij?
Ze vroeg er zelf om.
Ik had kortstondig een zwak moment.
Ik was toen even niet op mijn best.
Mijn rol hierin wordt schromelijk overdreven.
Ik was echt niet de enige die verantwoordelijk was.
We zijn er samen ingestapt.
Ik werd hierin aangemoedigd door anderen.
Het lag voornamelijk ergens anders.

Iedereen deed het zo.
Men wilde vooral resultaat zien.
Wij moesten de beste worden.
We willen toch allemaal geld verdienen?
We maken allemaal wel eens fouten.
Ik sta nog steeds achter het proces.
Uiteindelijk gaat het toch om het resultaat.
Met de kennis van nu is het makkelijk praten.
Je moet het in het licht van de tijd zien.
Als je alles van tevoren weet, maak je geen fouten.
Waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Ik ben slachtoffer van een soort heksenjacht.
Iedereen moet opeens mij hebben.
Alsof ik eropuit was om dit zo te doen.
Ik heb ook goede dingen gedaan
Barbertje moet hangen.
Ik word zwartgemaakt.
Ik weiger om de zondebok te spelen.
Ik heb hierover al eerder mijn excuses gemaakt.
Dit is voor mij inmiddels een gesloten boek.
Ik heb het achter me gelaten.

Je moet niet in het verleden blijven hangen.
Cynisch doen lost niets op.
Ik denk liever in oplossingen.
Van fouten leer je alleen maar. 
Ik kijk liever vooruit.


Koning David:

Tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd.


zondag 12 november 2017

De enige, echte, oprechte en waarachtige #MeToo (of: #WeToo)SCHULDBELIJDENIS

Laten wij bidden.

Almachtige en barmhartige Vader, wij zijn van uw wegen afgeweken en afgedwaald als verloren schapen. Wij hebben de overwegingen en verlangens van ons eigen hart te veel gevolgd. Wij hebben uw heilige wetten overtreden. Wat wij hoorden te doen, hebben wij nagelaten en wat wij hoorden na te laten, hebben wij gedaan. Er is niets in ons dat gezond is.
Nochtans, Heer, ontferm U over ons, arme zondaars. Spaar ons, trouwe Heer, spaar hen die hun zonden belijden. Herstel allen die berouw hebben, zoals U de mensheid beloofd hebt in Christus Jezus, onze Heer. En geef, omwille van Hem, genadige Vader, dat wij voortaan en bezonnen, rechtvaardig en vroom leven leiden, tot eer van uw heilige naam. 

Amen.


maandag 30 oktober 2017

HalloweenKan iemand mij vertellen...

waarom we in Nederland wél de vermomde heksensabbat van Halloween uit de VS hebben overgenomen,
maar niet Thanksgiving Day dat ook in november plaatsvindt?

Ach laat ook maar. 

Ik vrees dat ik het antwoord wel weet.

Deze bizarre keuze is namelijk niet toevallig, maar bewust zo geregisseerd door de overste van deze wereld, die niet wil dat we de Gever van het leven dankbaar zijn, 
maar wel dat we, in plaats van Allerheiligen te vieren, nadrukkelijk tegen Zijn heilige wil ingaan, de doden aanroepen en zo heel gemakkelijk bondgenoten kunnen worden van demonen.

Heer, ontferm u over ons, arme zondaars.