zaterdag 13 april 2013

Op een haartje na rooms-katholiek

Als Heer van Stand op gerijpte leeftijd ben ik soms wel eens nieuwsgierig naar het leven van mijn voorvaderen. Die leefden in een andere tijd en in een ander deel van ons land. De Hoekse Waard om precies te zijn. Het dorpje Klaaswaal vormde daarin de spil van mijn familie, en nog steeds wonen talloze neven en nichten om nog maar te zwijgen van allerlei (voor mij volslagen onbekende) achter(achter)neven en achter(achter)nichten in die contreien.

Recentelijk zocht ik via Google eens wat historische informatie over dat dorpje op. Zomaar voor de aardigheid. Ondanks dat ik weinig aan de weet kon komen, brachten de geschiedkundige feiten die ik wel vond bij mij een heus schokje te weeg. En dan heb ik het niet over de allereerste spelling van Klaaswaal (Claeswael) die waarschijnlijk is ontstaan uit de componenten Claes en Wael en waarvan wordt gedacht dat de landerijen aan het toenmalige water de Waal aan ene Claes Danckert toebehoorde.

So far so good. Maar vervolgens las ik iets over de kerkgeschiedenis van Klaaswaal. De markante dorpskerk aldaar werd gebouwd in het jaar des Heren 1566. En nu komt het:

Wegens onenigheid met de verantwoordelijke pastoor besloten de heer en de inwoners van Klaaswaal over te gaan tot het gereformeerde geloof.   

Ik wist niet wat ik las. Bij mijn weten was Klaaswaal altijd al het streng reformatorisch dorpje geweest dat het in feite ook wel was, maar van enige bemoeienis van de roomse kerk had ik geen weet. De logische conclusie was snel getrokken. Stel je voor dat er geen onenigheid was geweest met de verantwoordelijke pastoor (die volgens een andere website geen zin had om elke zondag het hele eind van Strijen naar Klaaswaal af te reizen) dan was de kerk in Klaaswaal vanaf het begin een rooms-katholieke geweest en was mijn familie dat logischerwijs óók! Wie weet er is zodoende wel een misdienaartje aan mij verloren gegaan. Of een monnik of priester. Of is dat nu een heel rare gedachte?

1 opmerking:

Greet zei

Toch jammer van dat ene haartje. :-)