maandag 5 november 2012

Sint Silvester slaapt


 


 
Er schijnt een Dagkalender Van Alle Heiligen te bestaan. Ik las over dit boek op internet. Over alle heiligen die in Nederland ooit zijn of nog steeds worden aangeroepen staan hier leuke, interessante, ja zelfs nuttige wetenswaardigheden in. Zo wordt er antwoord gegeven op vragen als: Waarom is Isidorus de beschermheilige van de landbouw, waarom vindt Anthonius verloren voorwerpen terug, waarom wordt de heilige Apollonia aangeroepen bij tandpijn en de Heilige Rita voor “hopeloze gevallen”.

Maar het kan nog merkwaardiger: hoe kwam het dat Theresia van Avila overleed in de nacht van 4 op 15 oktober 1582 en waarom was het dat er in datzelfde jaar na Kerstmis elf dagen weggelaten werden? Ja, u leest het goed.

Er staat ook iets aardigs in over mijn illustere naamgenoot: de vrome Silvester de Eerste, de - volgens internetencyclopedie Wikipedia ‘uiterst belangrijke’ - 33ste paus van de rooms-katholieke kerk. Is deze Silvester bij Wikipedia nog de patroonheilige van het nieuwe jaar, de goede oogst en – o gruwel – van de huisdieren, in de Dagkalender Van Alle Heiligen staat hij weer anders te boek. Ik citeer de gevonden website daarover:

 

De laatste avond van het jaar noemt men nog altijd Silvesteravond, naar Silvester I, die van 314 tot 335 paus was. Een vrome man. Het blijft ook de auteurs volkomen onduidelijk waarom hij de patroon van de langslapers is.

 

Welnu: laat ik de auteurs uit de eh…droom helpen, de geschiedenis alsnog haar loop laten nemen en een van mijn oude hobby’s hierbij voor de rest van dit ondermaanse bestaan rechtvaardigen zoniet vergeestelijken.

Natuurlijk bleef het de auteurs van dit ongetwijfeld fraaie boekwerk tot nu toe onduidelijk waarom de heilige Silvester de patroon van de langslapers is. Het wachten was, hoe kan het ook anders, op het voorjaar van 1957 toen de zoveelste naamgenoot van deze paus het levenslicht zag in de mooie stad van Rotterdam. In zijn vroege tienerjaren ontdekte ondergetekende reeds de geneugten van het langslapen en tot lang nadien verstond hij de kunst van het uitslapen. Wie niet beter wist, zou denken dat hij daarvoor een speciale gave had gekregen. Vandaar en zodoende dus dat patroonschap.

Kent u overigens het hierbij horende verhaal van de zevenslapers? Vast niet en daarom hierbij dan.

De zevenslapers waren zeven broeders uit Efeze, die volgens de overlevering gedurende de vervolging van de christenen onder keizer Decius in een hol in slaap vielen en 150 jaar later onder keizer Theodosius weer ontwaakten. Ik wed: bij die zeven broeders zat vast een Silvester. En wat zullen die ontwaakte broeders toen hebben geroepen?

‘Sliep uit! Sliep uit! Sliep uit!’

1 opmerking:

Greet zei

Isidorus is ook beschermheilige van het internet. En heb je ook het verhaal gelezen van de heilige Teresa van Avila die zei dat je maar beter geen heilige kon worden omdat men anders na je dood maar met je botten ging slepen?