woensdag 1 augustus 2012

Woordenvloed

- Goedemorgen met de Heer van Stand, van wie zoekt u het nummer?
 
- JA MENEER, MOETUEENSLUISTEREN. USPREEKTMETMEVROUWVANZANTEN ENIKHADGEBELDMETAPOTHEEKDEVAART, HIERINAMSTERDAM. OPDEREITSMAKADE, MAARZENEMENHELEMAALNIETOP, OMDATZENUTWAARSCHIJNLIJKTEDRUKHEBBEN. ENNUZEGTDETELEFOONDATHETEENVERKEERDNUMMERIS, ENIKSNAPERHELEMAALNIETSVANWANTIKBENAL60JAARKLANTBIJZE, ENDANZOUDENZEOPEENSEENANDERNUMMERHEBBEN. DATKANTOCHNIET?IKDRAAIALTIJDHETZELFDENUMMER
020-1235467ENDANKRIJGIKTEHORENDATHETNIETKLOPT. NOU,DATBESTAATNIET. IKWORDERHELEMAALZENUWACHTIGVAN, WANTNUHEBBENZEMEDEVERKEERDEMEDICIJNENTOEGESTUURD
ENIKMOETGEEN5MG,MAAR10MGHEBBEN. MAARNOUHEBBENZEHETVERKEERDGEDAAN ENIKKANZENIETTEPAKKENKRIJGEN. ENIKBENAL88JAARENIKWEETNIETWATIK MEVROUW ZOUMOETENDOENZONDER MEVROUW!!?? WANTIKKANHELEMAALNIKS ME-VROUW?!?!?!?!  - mevrouw, van wie zoekt u het num....JANEE, DATNUMMERHEBIKWELHOORDATISWELGOED, DATDRAAIIKALTIJD DAARLIGTHETNIETAAN.HETISGEWOON 020-12345607 NETZOALSALTIJD, MAARIKBEGRIJPHETWELHOOR, ZEWILLENMEGEWOONLIEVERNIETSPREKENNATUURLIJK, IKBENALEENOUDMENSEN MEVROUW?!? ZEZIJNNATUURLIJKERGDRUKINDEWINKELMET MEVROUW!?!?!? - mevrouw, wat wilt u dat ik nu doe? NOU, DATUERVOORZORGTDATIKZETESPREKENKRIJG, WANTZENEMENELKEKEERNIETOP,  ENIKMOETTOCHDIE GOEDEMEDICIJNENKRIJGEN, OMENEERIKBENHELEMAALVANSLAG,HOEMOETDATNOU, IKSNAPERNIKSVAN MEVROUW!?!? MEVROUW?!?!? ik ga u nu het nummer geven van apotheek de vaart en de comput.... NEEMENEERDATNUMMERHEBIKAL MAARIKKRIJGZENIETTEPAKKENENDAAROMBELIKU, OFUMISSCHIENZEZOUKUNNENBEREIKENEN MEVROUW?!? MEVROUW?!?! ik heb het nummer voor u gevonden van deze apotheek en de computer gaat u nu verder helpen met het nummer. JAMAARMENEERIK.....

(en toen werd ik even streng en drukte haarzelf weg en het goede nummer (het echte goede nummer dus) in haar oren. ik hoop maar dat ze er oren naar had...)

Geen opmerkingen: