dinsdag 4 februari 2014

Zorginstelling


We willen graag dat Jezus onze Goede Herder is.
We willen graag dat Jezus onze Barmhartige Samaritaan is.

Maar willen we ook dat Jezus in alles onze Heer en Koning is?


We willen Jezus best zien als de Rots.
We willen Jezus best zien als de Leeuw.

Maar willen we Jezus ook zien als het Lam?


We verlangen ernaar  dat Jezus ons begrijpt.
We verlangen ernaar dat Jezus voor ons zorgt.

Maar willen we hem ook volgen (waar hij ook gaat)?

 
We vinden het fijn God de lof en eer toe te zingen.
We vinden het fijn God aanbidden en hem te verhogen.

Maar willen we onszelf daarbij ook voor hem vernederen?
 

We zoeken geborgenheid te vinden in Gods armen.
We zoeken te schuilen onder zijn vleugels.

Maar zijn we ook bereid om zijn armen en vleugels te zijn?


We willen genieten van Gods genade en al zijn zegeningen.
We willen heel dicht bij hem zijn en ons door hem geliefd weten.

Maar willen we ook dichtbij anderen zijn wanneer die dat nodig hebben?


We geloven dat de straf is tenietgedaan.
We geloven dat de schuld is betaald.

Maar geloven we ook in het meelijden met de losser van die schuld?


We weten dat God liefde is.
We weten dat Jezus ons zijn vrienden noemt.

Maar hebben wij God ook waarlijk lief?

 

Geen opmerkingen: